Rocznie nawet 32,6 mln zł wpływów z akcyzy nie trafia do budżetu państwa ze względu na sztuczkę podczas importu aut używanych - szacuje resort finansów. Luka, która na to pozwala, ma zostać załatana 1 lipca. Wtedy w życie ma wejść nowy obowiązek.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od auta. Jest to dokument wykonawczy do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Celem zmian jest m.in. zahamowanie procederu polegającego na sprowadzaniu z UE aut osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia tego podatku.

Jest to związane ze zmianami podatkowymi, których celem jest uszczelnienie systemu akcyzowego w przypadku sprowadzania z krajów Unii Europejskiej samochodów osobowych, ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, bądź przerabiania samochodów osobowych na ciężarowe czy specjalne. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym do tej pory opodatkowaniu podlegało:

- sprowadzenie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terenie kraju,

- nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,

- pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju.

Z podatku tego zwolnione były m.in. pojazdy ciężarowej i specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. W związku z tym popularnym procederem było rejestrowanie sprowadzonego samochodu osobowego jako ciężarowego, a tym samym uniknięcie opłat. W następnej kolejności rodzaj takiego pojazdu, już zarejestrowanego w kraju, był zmieniany z powrotem na osobowy. Do tej pory należało jedynie zgłosić ten fakt w urzędzie w ciągu 30 dni oraz dokonać odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Resort finansów oszacował roczną skalę strat na 32,6 mln zł. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw po zmianach obowiązek zapłacenia podatku będzie wisiał także na osobach, które pojazdy ciężarowe już zarejestrowane na terenie kraju będą chciały przekształcić na samochód osobowy.

Oprócz tego nowelizacja zakłada także sytuację, w której należy opłacić akcyzę w przypadku "nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony".

Zgodnie z projektem opublikowanym przez resorty w wyżej wymienionych przypadkach konieczne będzie więc uzyskanie od urzędu skarbowego jednego z trzech dokumentów – potwierdzającego zapłatę akcyzy, braku obowiązku jej zapłaty (w przypadku pojazdów specjalnych lub ciężarowych o dmc do 3,5 t) lub zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie z opłaty. Dopiero po uzyskaniu takiego dokumentu możliwe będzie zarejestrowanie pojazdu lub dokonanie w nim odpowiednich zmian.

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 lipca 2021 r., a więc w tym samym dniu, co część zapisów nowelizacji o podatku akcyzowym.